Δωρεες

Το Σχολείο του Αρμενικού Κυανού Σταυρού «Ζαβαριάν» είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και κάθε ευρώ που λαμβάνει διατίθεται στην εκπαιδευτική του αποστολή.(συνέχεια ΔΩΡΕΕΣ)