Προγραμμα Διδασκαλιας

–         Νηπιαγωγείο

Το  Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στη ζωή ενός παιδιού. Ο σκοπός του είναι να προετοιμάσει το παιδί για να προσαρμοστεί και να ενταχθεί στην κοινωνική ζωή και τον κόσμο της μάθησης, αλλά και να το οδηγήσει με τον πιο ομαλό τρόπο στην επόμενη βαθμίδα μάθησης, το Δημοτικό. η συνέχεια ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

–        Δημοτικό

Tο πρόγραμμα μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου μας, περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα που προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας (Θρησκευτικά, Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ευέλικτη Ζώνη, Θεατρική Αγωγή, Φυσική, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή/Εικαστικά, Φυσική Αγωγή). Επίσης, διδάσκεται η Αρμενική Γλώσσα και η Ιστορία της Αρμενίας. η συνέχεια  ΔΗΜΟΤΙΚΟ