Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ

...Ճատրակի դասերը կը շարունակուին։ ԱմԷն Ուրբաթ ժամը 7:30....
Τα μαθήματα για το σκάκι συνεχίζονται κάθε Παρασκευή στις 7:30...