Հայկական Մշակոյթին նուիրուած ցուցահանդէս

Մայիս 21-23, 2019, Զաւարեան կեդրոնի 2-րդ յարկին մէջ, երկու օրերու ընթացքին ցուցադրուեցան մեր Նախակրթարանի վեց դասարաններուն բոլոր աշակերտներուն անխտիր, ձեռային աշխատանքները նիւթով՝ «Հայկական Մշակոյթը -Մեր ժառանգութիւնը»։  Ցուցադրութեան օրերուն եւ ժամերուն (առտու եւ կէսօրէն ետք), դպրոցին 5-րդ եւ 6-րդ դասարաններուն աշակերտներն էին որոնք յանձն առած էին այցելուներուն ներկայացնելու  ձեռային աշխատանքները։

Այցելեցին՝  դրացի երեք նախակրթարաններուն 6-րդ դասարանի 125 աշակերտներ, իրենց տնօրէններուն եւ ուսուցիչներուն ուղեկցութեամբ․ հիւրեր,  ծնողներ եւ աշակերտներ։

Իրենց ներկայութեամբ պատուեցին մեր ցուցահանդէսը Թեմիս Առաջնորդ Սրբ․ Հայր Տ․  Գեղամ Խաչերեան, Ազգ․ Վրչ․ Ատենապետը Պ․Չոլաքեան եւ  Ուսումնական Խուրհուրդի ատենապետ՝ պր․ Թ․ Յովակիմեան․ ՀԿԽի Շրջ․ Վրչ․ տիկիններ,  քարտուղարը՝ Մ․Գէորգեան-Պետոյեան եւ Ա․ Սիմոնեան․ ՀՄԸՄի Շրջ․ Վրչ․ փոխ ատենապետը, պր․ Հ․ Տէօքմէճեան։Զաւարեան վրժ․ Հայկական Մշակոյթ ցուց․թիւն 5-2019