Στο εκπαιδευτικό εργαστήρι Βαφειοχωρίου

Παίξαμε και εκφραστήκαμε μέσα από διαφορετικά  μουσικοκινητικά εργαστήρια.